Web Page Generator

Święta Maryjo, módl się za nami...

Maj jest miesiącem, w którym w sposób szczególny 
nasze myśli wędrują ku Maryi - Bożej Rodzicielce.
W tym miesiącu, razem z całym Kościołem,
chcemy pochylić się nad słowami Litanii Loretańskiej,
rozważając kolejne przymioty tej niezwykłej kobiety, 
Matki Boga - i naszej Matki. Dlatego stworzyliśmy serwis SMS 
z codziennym, krótkim rozważaniem wezwań z Litanii. 

Litania  do Najświętszej Maryi Panny

„Wśród form modlitwy do Najświętszej Dziewicy zalecanych przez Kościół znajdują się litanie. Polegają one na dość długiej serii wezwań do Maryi, następujących po sobie w jednakowym rytmie i stwarzających jakby modlitewny strumień uwielbień i błagań. Wezwania bowiem, przeważnie bardzo krótkie, składają się z dwu części: pierwsza jest wychwalaniem (Panno łaskawa), druga - błaganiem („Módl się za nami”) („Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”).


SMS z rozważaniami
Litanii Loretańskiej 

Chcemy Was zaprosić we wspólną podróż po odkrywaniu Serca Maryi. 
Proponujemy Wam usługę SMS, w której każdego wieczoru (począwszy od 3 maja) otrzymacie wiadomość SMS z jednym, bądź dwoma wezwaniami Litanii Loretańskiej -
i krótkim komentarzem o danym przymiocie Maryi. W ten sposób w ciągu miesiąca lepiej poznamy Maryję - Matkę Boga i naszą Matkę. Poznamy Serce tej niezwykłej Kobiety, a także spróbujemy odnaleźć łączące nas cechy. 

LITANIA LORETAŃSKA
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodzin, módl się za nami.
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.  
Amen.

Kiedy?

Codziennie, między 19:00-21:00 
począwszy od 3 maja, do 31 maja

Treść?

Wezwanie z Litanii Loretańskiej i krótki komentarz do tego przymiotu Maryi

Koszt?

Koszt za cały miesiąc usługi to 9 zł + VAT

Gotowy?

Zapisz się i wraz z nami poznawaj Maryję


Zapisz się na niezwykłą podróż do Serca Maryi

Codzienny SMS z krótkim rozważaniem kolejnych wezwań Litanii Loretańskiej pozwoli Ci lepiej poznać i zrozumieć serce Matki Miłosierdzia.  Krótka, ale codzienna myśl o kolejnych przymiotach Maryi - niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy.
Całkowity koszt usługi to 9 zł + VAT 

Powiedz innym o akcji 


Regulamin Akcji: MAJ Z MARYJĄ

1. Organizatorem akcji i administratorem danych są YoungTree.eu i Ecclesiae.it

2. Koszt uczestnictwa w akcji  to 9 zł + VAT 

3. Akcja trwa od 3 maja do 31 maja 2017 roku

4. SMSY będą wysyłane codziennie, w godzinach wieczornych (między 19:00, a 21:00)

5.. Zapisując się do usługi oświadczasz, że jesteś właścicielem podanego numeru telefonu i użyłeś prawdziwych danych osobowych

6.  W każdym momencie masz prawo zmienić i usunąć swoje dane osobowe (kontakt: youngtree.eu@gmail.com)


Organizatorzy

YoungTree.eu - miejsce w sieci, które rozwija się i wzrasta. Jesteśmy dla Was i wzrastamy dzięki Wam. Chcemy, poprzez tworzenie nowej jakości chrześcijańskich produktów - świadczyć o Bogu, który jest Miłością, daje nam radość i pozwala żyć pasją. 

W Ecclesiae.it wierzymy, że poświęcając swój wolny czas możemy wspólnie pomóc budować Kościół, służąc bezinteresowanie tym czym nas Pan obdarzył. Bo „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie" (ŁK 12,39)

Akcja powstała pod patronatem Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej